Kunst tot 1900'Het karakter onzer Hollandsche School'

'Het karakter onzer Hollandsche School'

De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 1817-1870 Jenny Reynaerts Het relaas van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten,...
€14.50

... meer info

Andreas Schelfhout (1787-1870)

Andreas Schelfhout (1787-1870)

Landschapschilder in Den Haag Cyp Quarles van Ufford Andreas Schelfhout was de belangrijkste en meest succesvolle landschapschilder uit de periode...
€29.50

... meer info

Begijnen, pastoors en predikanten

Begijnen, pastoors en predikanten

Religie en kunst in de Gouden Eeuw Paul Dirkse Deze 23 artikelen van de in 1998 overleden conservator van het Museum Catharijneconvent Paul Dirkse...
€12.50

... meer info

De 'heydensche fabulen' in de schilderkunst van de Gouden Eeuw

De 'heydensche fabulen' in de schilderkunst van de Gouden Eeuw

Schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie in de Noordelijke Nederlanden, circa 1590-1670 Eric Jan Sluijter Dit boek...
€19.50

... meer info

De internationale verspreiding van de zeventiende-eeuwse schilderkunst

De internationale verspreiding van de zeventiende-eeuwse schilderkunst

Enkele studies over de verspreiding van Hollandse schilderijen in de eerste helft van de achttiende eeuw. Everhard Korthals Altes Dit boek behandelt...
€19.50

... meer info

De Rotterdamse landschapstekenaar Gerard van Rossum

De Rotterdamse landschapstekenaar Gerard van Rossum

en zijn verzameling van voornamelijk zeventiende-eeuwse landschapstekeningen Charles Dumas Gerard van Rossum (1699-1772) is een weinig bekende...
€40.00

... meer info

De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten (1627-1678)

De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten (1627-1678)

Eigentijdse bronnen en oeuvre van gesigneerde schilderijen Michiel Roscam Abbing Bevat een weergave van alle eigentijdse bronnen die betrekking...
€22.50

... meer info

De stand des kunstenaars

De stand des kunstenaars

De positie van de Nederlandse kunstschilders in de eerste helft van de negentiende eeuw Annemieke Hoogenboom Beschrijving van het beroep van de...
€17.50

... meer info

Denkbeeldig schoon

Denkbeeldig schoon

Lambert ten Kates opvattingen over beeldende kunst Hessel Miedema In de jaren 1706-1712 voerden de Amsterdamse kunstliefhebber-taalkundige Lambert...
€49.50

... meer info

Dutch and Flemish artists in Britain 1550-1750

Dutch and Flemish artists in Britain 1550-1750

Leids Kunsthistorisch Jaarboek 13 Juliette Roding, Eric Jan Sluijter et al. (eds) During the period 1550-1750 Dutch artists and Dutch culture...
€19.50

... meer info


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All