Biologie

Biologie? Zelf doen!

'Biologie? Zelf doen!' is een methode voor vwo-leerlingen in de onderbouw, gericht op onderzoekend leren. Centraal staat het aanleren van een kritische houding. ‘Biologie? Zelf doen!’ wil leerlingen uitdagen, stimuleren en daadwerkelijk voorbereiden op wetenschappelijk onderwijs. De methode is speciaal ontwikkeld voor het vwo.

De titel 'Biologie? Zelf doen!' geeft aan dat activerend onderwijs wordt beoogd; de methode is geen 'self service pakket' voor de leerling. De docent is onmisbaar en behoudt zijn/haar gebruikelijke rol.

De meeste vwo-leerlingen zijn van zichzelf nieuwsgierig, vinden het leuk om iets te ontdekken. Maar dan moet er in de lesstof wel iets te ontdekken zijn. ‘Biologie? Zelf doen!’ prikkelt de nieuwsgierigheid van de leerlingen door gevarieerde opdrachten en aansprekend materiaal.
Ongeveer de helft van de lestijd wordt besteed aan actieve werkvormen: leerlingen krijgen opdrachten waarin ze oefenen met de natuurwetenschappelijk aanpak. De aanvankelijk speelse opdrachten worden gaandeweg serieuzer. Leerlingen die al in de onderbouw leren zelf te onderzoeken zijn beter voorbereid op de exacte vakken in de bovenbouw. Tevens wordt veel gebruik gemaakt van internet. Op de methodesite www.biologiezelfdoen.nl kunnen leerlingen per blok de internetlinks vinden: voor extra materiaal of voor specifieke vragen.

De in totaal ruim 80 (!) visueel krachtige powerpoint-presentaties die bij het docentenmateriaal worden geleverd, helpen om het theoretische deel van de lessen aansprekend te maken. Het docentenmateriaal omvat ook toetsen (met antwoordmodel) en velerlei aanvullingen en suggesties.

De methode bestaat uit een leer- en werkboek ineen. Deze vorm stimuleert dat de leerling de aangeboden leerstof direct moet verwerken. Na de theorie volgt meteen een vraag: als de leerling deze niet kan beantwoorden dan weet hij/zij dat het voorgaande nogmaals gelezen moet worden.

Docenten kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen.Voor de speciale docentenprijs van € 12,25 (plus € 1,95 verzendkosten) ontvangen zij dan Deel 1 of Deel 2 (zonder de map). De docentenprijs van deel 3 is € 13,75. Docentenhandleidingen (boekjes van ca. 90 pagina's) kosten € 15,- per deel. Docentenpakketten worden alleen verstrekt wanneer de methode door de school voor klassikaal gebruik wordt aangeschaft. Deze bevatten alle powerpoints en de begeleidende materialen (zoals Apenkaarten en Stamboomkaarten voor gebruik in de klas). 

Voor meer informatie zie ook www.biologie zelf doen.nlCopyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All