Fries Aardewerk deel V: Harlingen

Bedrijfsgeschiedenis & Producten tot 1720

Arend Jan Gierveld en Jan Pluis

In het vijfde en zesde deel van de serie Fries Aardewerk staat Harlingen centraal, de stad waar zich de meeste Friese gleibakkerijen bevonden: zeven van de tien die Friesland ooit rijk was. In dit vijfde deel is veel aandacht voor de geschiedenis van deze bedrijven. Het uitgebreide archiefonderzoek dat Arend Jan Gierveld voor de 17de en 18de eeuw verrichtte, sluit goed aan bij de archeologische vondsten die in de laatste decennia in Harlingen zijn gedaan. Jan Pluis beschrijft de 19de en 20ste eeuw, wanneer er nog maar twee gleibakkerijen over zijn. De alledaagse praktijk in de gleibakkerij in de achttiende eeuw wordt behandeld door Pieter Tichelaar, oud-directeur van de aardewerkfabriek Koninklijke Tichelaar te Makkum. Jan Pluis en Arend Jan Gierveld bespreken samen de producten die vervaardigd zijn tot 1720.

2005, 280 pag., ca. 300 ill. fc, geb.
ISBN 978-90-74310-89-5

€39.50

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All