Matilo - Rodenburg - Roomburg

De Roomburgerpolder: van Romeins castellum tot moderne woonwijk

Chrystel Brandenburgh en Wilfried Hessing

Onder de gloednieuwe woonwijk Roomburg sluimeren de resten van wat ooit een bloeiende Romeinse nederzetting was, bestaande uit een castellum (een permanente militaire basis die de functie van verdedigingsfort, kazerne en bestuurlijk centrum in zich verenigde) en omringende bebouwing. De vele voorwerpen die bij opgravingen tevoorschijn kwamen, geven een goed beeld van het leven in die tijd. Ook van de eeuwen daarna zijn sporen van bewoning, handel en infrastructuur gevonden. Belangrijke bouwwerken uit de Middeleeuwen zijn het St. Margarethaconvent en het kasteel Rodenburg, waaraan het gebied zijn huidige naam te danken heeft. In deze tweede, geheel herziene druk is ook veel aandacht voor de architectuur van de nieuwe woonwijk.

2014, 128 pag., ca. 140 ill. in fc, pb
ISBN 978-90-5997-115-8

€14.50

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All