Kinderarbeid

J.J. Cremer en de Leidse Fabriekskinderen

Cor Smit en Korrie Korevaart

Op 7 maart 1863 droeg de schrijver J.J. Cremer zijn aanklacht tegen kinderarbeid in de Leidse wolspinnerijen voor, die onder de titel 'Fabriekskinderen, een bede doch niet om geld' werd gepubliceerd. Mede dankzij deze publicatie kwam in 1874 het bekende kinderwetje van de liberaal Samuel van Houten tot stand, waarmee een verbod op fabrieksarbeid door kinderen onder de twaalf jaar van kracht werd. Precies 145 jaar na Cremers voordracht brachten Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (Stiel) en de Dirk van Eck-stichting de tekst opnieuw uit, met een hertaling naar hedendaags Nederlands door Korrie Korevaart (Universiteit Leiden). De oorspronkelijke tekst is als facsimile op verkleind formaat opgenomen. De Leidse stadshistoricus Cor Smit schreef een uitgebreide toelichting. Het boek is rijk geïllustreerd; op een stadsplattegrond uit 1860 is aangegeven welke industrieën er eind negentiende eeuw in Leiden aanwezig waren.

2008, 88 pag., ca. 60 ill. in duotone, pb
ISBN 978-90-5997-059-5

€9.90

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All