Geef zicht aan de blinden

Constantijn Huygens, René Descartes en het Boek der Natuur

Eric Jorink

Gedurende zijn hele lange leven was Constantijn Huygens (1596-1687) mateloos gefascineerd door de natuurwetenschap. Het was een ongehoord spannende tijd, waarin nieuwe instrumenten werden geïntroduceerd en tal van spectaculaire ontdekkingen werden gedaan. In 1632 raakte Huygens bevriend met een filosoof die een hoofdrol zou gaan spelen in de ‘Wetenschappelijke Revolutie’ van de zeventiende eeuw: René Descartes (1596-1650). Het was Constantijn die de Fransman aanmoedigde zijn natuurfilosofische geschriften te publiceren. Hierin werd een nieuw wereldbeeld ontvouwd, dat pretendeerde een alternatief te bieden voor het oude stelsel van Aristoteles. Toch was Huygens geen kritiekloze navolger van Descartes. De cartesiaanse wereld was in principe een mechaniek, zonder dieper doel of betekenis. Huygens vatte de natuur echter heel anders op: het was een tweede boek Gods, waarin de mens, naast de Bijbel, iets over Zijn glorie en almacht kon leren. Deze tekst is een bewerking van de Constantijn-lezing 2007.

2008, 48 pag., pb
ISBN 978-90-5997-064-9

€9.90

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All