Lexicon Nederlandse glaskunst van de twintigste eeuwTitus Eliëns en M. Singelenberg-van der Meer

Een lexicon van Nederlandse kunstenaars in wier werk glas een belangrijke rol speelt of heeft gespeeld. Elke biografie bevat, naast de biografische gegevens, een korte karakterisering van het glasoeuvre van de kunstenaar, eventuele bekroningen, relevante literatuur en, waar mogelijk, de signatuur en een websiteadres.

2004, 297 pag., 25 ill. in zw, 226 ill. in fc, pb
ISBN 978-90-74213-27-1

€9.90

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All