Disco 1, vierde, herziene druk

Een moderne leergang Latijnse taal en cultuur

Caroline Fisser en Pim Verhoeven

Disco is een innoverende methode waarin de leerlingen actief worden betrokken bij het leerproces. Deze methode, die zelfstandig werken en leren bevordert, is flexibel te gebruiken en biedt bovendien toetsmateriaal en verdiepingsmateriaal voor snelle leerlingen. In elke les zijn twee Latijnse teksten opgenomen, die in een historisch kader zijn geplaatst. Disco sluit geheel aan bij de eisen die de vernieuwde Tweede Fase aan de leerlingen stelt en bereidt hen daar optimaal op voor. Disco 1 bestaat uit een Tekstboek (€ 24,50) en een Werkschrift (€ 13,50). De laatste druk is de vierde druk; eerdere drukken kunnen ook gebruikt worden. Docenten krijgen docentenkorting; zij dienen bij hun bestelling aan te geven op welke school zij werkzaam zijn. Tevens zijn op aanvraag de volgende onderdelen beschikbaar als wordbestand: de Latijnse teksten, de woordjes per les en, voor docenten, de docentenhandleiding.
In deze herziene druk is de uitleg van de grammatica verbeterd en zijn achterin overzichten van de basiswoorden per les opgenomen. Het formaat van het boek is iets kleiner; tevens is het boek nu lichter. De Latijnse teksten zijn hetzelfde gebleven. De belangrijkste veranderingen zijn doorgevoerd in het Werkschrift: daarin zijn nieuwe oefeningen opgenomen die beter aansluiten bij de grammaticale lijn. De leerlingen kunnen ook op de website in het Woordjesoefenprogramma de woordjes per les oefenen.

144 pag., ca. 120 ill. in fc, geb. (integraalband)
ISBN 978-90-5997-118-9
€24.50

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All