Disco 1 Werkschrift, vierde, herziene druk

Een moderne leergang Latijnse taal en cultuur

Caroline Fisser en Pim Verhoeven

In de herziene druk van Disco 1 is de uitleg van de grammatica verbeterd en zijn achterin overzichten van de basiswoorden per les opgenomen. Aan de Latijnse teksten zelf is niets veranderd. De belangrijkste veranderingen zijn doorgevoerd in het Werkschrift: de oefeningen sluiten nu beter aan op de grammaticale lijn en tevens is de nummering overzichtelijker. Dit nieuwe werkschrift heeft een genaaide rug: kan niet stuk, en door een speciale lijm ligt het goed open.

160 pag., ca. 120 ill. in zw, pb
ISBN 978-90-5997-122-6

€13.50

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All