Biologie? Zelf doen! Deel 2

Vwo-methode voor de onderbouw gericht op onderzoekend leren

Wim Launspach

In Deel 2 wordt de vakinhoud nadrukkelijker gerelateerd aan contexten. Als voorbereiding op het biologieonderwijs in de bovenbouw komen meer abstracte concepten aan de orde en wordt het woordgebruik gaandeweg moeilijker. Ook krijgt het experiment steeds meer aandacht.

Deel 2 bestaat uit 4 blokken:

Blok 5. Leven van een groene aarde Voortbouwend op blok 3 uit de eerste klas wordt fotosynthese als grondslag voor natuurlijke ecosystemen en de menselijke voedselproductie nader uitgewerkt. Die aanpak krijgt context door in te zoomen op de geplande reis naar Mars omstreeks 2030: hoe kan voedselproductie in een 'Mars-kas' bijdragen aan de voedselvoorziening van de astronauten? Experimenten met het kweken van planten maken deel uit van de practica. Aantal pagina’s: 36.

ISBN BLOK 5: 978-90-5997-210-0

Blok 6. Gedrag Het onderwerp diergedrag is zeer populair bij de leerlingen en dit blok bevat boeiend videomateriaal. Er is opnieuw veel aandacht voor observeren maar dat is bij een inherent dynamisch verschijnsel als gedrag een stuk moeilijker dan bij de veelal onbeweeglijke organismen van klas 1. Een interactieve powerpointopdracht brengt de leerling voor het eerst in contact met alle stappen van de natuurwetenschappelijke methode. Aantal pagina’s: 48.

ISBN BLOK 6: 978-90-5997-211-7

Blok 7. Seksualiteit en voortplanting Seks is altijd een dankbaar onderwerp. In dit blok wordt dierlijke voortplanting in evolutionair verband geplaatst. Daarna wordt overgeschakeld naar de mens. Behandeling van de sturing van menselijk gedrag door seksuele signalen zorgt voor een relatie met het vorige blok. Vanuit de evolutionaire psychologie wordt het thema 'partnerkeuze' ingebracht. Dit biedt iets onderzoekbaars: meetbare verschillen in criteria voor partnerkeuze tussen jongens en meisjes. Het onderwerp 'hormonale aansturing' laat de leerlingen kennismaken met stroomdiagrammen. Aantal pagina’s: 40.

ISBN BLOK 7: 978-90-5997-196-7

Blok 8. Erfelijkheid Dit blok introduceert chromosomen als dragers van 'in DNA geschreven eiwitrecepten’. Monohybride kruisingen worden geoefend met behulp van sommetjes. Hierna maken de leerlingen kennis met stambomen, tweelingonderzoek en fenotype. Via bijzondere erfelijkheidsverschijnselen wordt gewerkt naar een breder verband: het idee van veranderend DNA als basis voor de evolutie. Aantal pagina’s: 40.

ISBN BLOK 8: 978-90-5997-202-5

2013, totaal 164 pag. (Docenten kunnen per deel een beoordelingsexemplaar aanvragen met 50% korting.) NB De individuele blokken zijn ook afzonderlijk te bestellen voor de prijs van € 6,50 per katern, maar alleen voor klassikaal gebruik en niet als enkel exemplaar.
ISBN DEEL 2: 978-90-5997-138-7
€24.50

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All