Biologie? Zelf doen! Deel 3

Vwo-methode voor de onderbouw gericht op onderzoekend leren

Wim Launspach

In Deel 3 wordt meer met abstracte begrippen gewerkt om de leerlingen voor te bereiden op het biologieonderwijs in de bovenbouw – dit, vanzelfsprekend, met het oog op een gefundeerde keuze voor biologie in het vakkenpakket. Ook de microscopische practica gaan naar een hoger niveau. Wat betreft de leerlijn van het onderzoek is er nóg meer aandacht voor het doen van experimenten: in blok 12 moet de gehele onderzoekscyclus worden doorlopen.

Deel 3 bestaat uit 4 blokken:

Blok 9. Verbranding, ademhaling en warmtehuishouding
De context, waarmee het blok opent (en sluit), is de race om Antarctica tussen Scott en Amundsen (1911). Met andere woorden: hoe overleef je als warmbloedige in de diepvries? De concepten verbranding, mitochondria, ademhaling, diffusie en de relatie oppervlakte-inhoud komen allemaal langs als onderdelen van de energierekening van een poolreiziger. Ook ‘Iceman’ ontbreekt niet. 40 pagina’s.

ISBN BLOK 9: 978-90-5997-201-8

Blok 10. Bloed & bloedsomloop
De belangrijkste concepten van dit blok zijn: transporteiwit (Hb), hart, oppervlaktevergroting, bloedstolling, infectieziekten en afweer, bloedgroepen, nieren, hart- en vaatziekten. Ook is er veel aandacht voor vorm & functie. Vanaf dit blok wordt van de leerlingen verlangd dat ze als samenvatting een definitielijst opstellen. Dit met het oog op het ontwikkelen van een passende studiewijze voor de bovenbouw. 48 pagina’s.

ISBN BLOK 10: 978-90-5997-203-2

Blok 11. Voeding & vertering
Een buitenkansje voor de dokter: een patiënt met een ‘luikje’ in zijn maag (1822). Dit was de aanleiding voor de eerste experimenten op het gebied van de spijsvertering. Het concept van spijsvertering is lastig te begrijpen zonder iets te weten over grote organische moleculen. Daarom wordt op eenvoudig niveau het concept van een koolhydraat, eiwit en vet besproken. Daarna volgt het principe van een (vormspecifiek) spijsverteringsenzym. Blok 11 is stevige kost, maar geeft zicht op het karakter van de bovenbouwbiologie en helpt zo de leerling om een gefundeerde pakketkeuze te maken. 44 pagina’s.

ISBN BLOK 11: 978-90-5997-204-9

Blok 12. Zintuigen & zenuwstelsel
Dit blok laat vele kanten zien van het concept ‘zintuigcel’: proeven en ruiken, horen en zien, evenwicht. Daarnaast maken de leerlingen kennis met begrippen als ‘adequate prikkel’ en ‘drempelwaarde’ en de werking van zenuwstelsel en hersenen (ook in evolutionair perspectief). Het thema van het blok leent zich uitstekend voor kleine experimenten. De leerlingen sluiten het blok af met een eigen vergelijkend onderzoekje. Daarin moeten alle stappen van de onderzoekscyclus worden doorlopen. 40 pagina's.

ISBN BLOK 12: 978-90-5997-205-6

(Docenten kunnen per deel een beoordelingsexemplaar aanvragen met 50% korting.) NB De individuele blokken zijn ook afzonderlijk te bestellen voor de prijs van € 6,50 per katern, maar alleen voor klassikaal gebruik en niet als enkel exemplaar.
ISBN DEEL 3: 978 90 5997 148 6
€24.50

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All