CE Latijn 2015 - Een leven in brieven

Brieven van Cicero en Plinius

Caroline Fisser en Aad Kleywegt

Het Centraal Examen Latijn 2015 is gewijd aan Cicero en Plinius als briefschrijvers. Van Cicero zijn in deze bundel onder andere brieven opgenomen die hij heeft geschreven na de samenzwering van Catilina: over zijn verbanning, zijn terugkeer en over de burgeroorlog. Van Plinius zijn brieven opgenomen over een breed scala aan onderwerpen. De stof wordt aangeboden in een Tekstboek met een Hulpboek waarin de Latijnse tekst regel voor regel vertaald kan worden. Het Tekstboek is een uitwerking van de syllabus Latijn en bevat:
 • de voorgeschreven teksten in het Latijn en in vertaling naar thema of onderwerp geordend
 • informatie over leven en werk van Cicero en Plinius
 • informatie over de tijd waarin zij leefden

Speciaal voor deze uitgave vertaalde Aad Kleywegt de brieven van Cicero die de leerlingen in vertaling dienen te lezen. Het Tekstboek is (kleur)rijk geïllustreerd.

Nieuw! Het Hulpboek kent dit jaar een geheel nieuwe opzet. Hierin zijn opgenomen:
 • opnieuw alle Latijnse teksten, met een grotere regelafstand en schrijfruimte en daaronder woordbetekenissen die niet voorkomen in de basiswoordenlijst van Studeo
 • hulp en aanwijzingen bij het vertalen
 • vragen en opdrachten bij de teksten
 • proefvertalingen
 • de syllabus
 • de vertaaltips
 • de stilistische middelen
 • de alfabetische woordenlijst
  De leerling heeft zo alles bij elkaar wat hij nodig heeft om het eindexamen voor te bereiden. Hij/zij kan in de tekst onderstrepen, schrijven, aantekeningen maken etc. De docent hoeft geen fotokopieën meer te maken.
  Twee delen: Tekstboek (112 pag.) en Hulpboek (144 pag.). Docentenhandleiding 44 pag. Docenten krijgen 50% korting, behalve op de Docentenhandleiding.

  ISBN 978-90-5997-162-2

  €19.50

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All