Behoedzaam bestuur

Twee eeuwen provincie Zuid-Holland

Roel Pots & Nico Randeraad

Van de drie bestuurslagen – rijk, provincie en gemeente – is de provincie de minst bekende. Dit boek wil daar verandering in brengen door acht historici aan het woord te laten over de geschiedenis van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland, de dichtst bevolkte en economisch krachtigste provincie van ons land. Zij laten zien wat het provinciaal bestuur van Zuid-Holland van 1814 tot nu concreet heeft gedaan. Naast de uitvoering van taken op het gebied van de waterstaat en de ruimtelijke ordening, faciliteerde de provincie allerlei publieke en particuliere organisaties, in de vorm van toezicht, advies, overleg, coördinatie en bemiddeling. Op die manier, zo tonen de auteurs aan, heeft het provinciaal bestuur wezenlijk bijgedragen aan de inrichting van Zuid-Holland en aan het soepel functioneren van het Nederlandse staatsbestel.

2014, 408 pag., ca. 380 ill. in fc, geb.
ISBN 978-90-5997-173-8

€34.50


In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All