De Goddelijke Komedie III: ParadisoDante / vertaald door Rob Brouwer

In dit deel voert Beatrice Dante door de acht hemelsferen en ten slotte naar het bovenzinnelijk domein, het Primum Mobile. Evenals de vorige delen een tweetalige uitgave: op de linkerpagina de Italiaanse tekst, op de rechter de vertaling. Dit deel bevat een register op de voorgaande delen.

2002, 735 pag., pb
ISBN 978-90-74310-80-2
€39.50

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All