Macht, aanzien en welzijn

Nieuwelingen in het Leids stadsbestuur, 1200-1795. Leidse Historische Reeks, deel 16

Jaap Moes en Dirk Jaap Noordam

Hoe kon je als Leidse burger in de periode van omstreeks 1300 tot 1795 doordringen tot de bestuurlijke elite? Moest je van adel zijn? Was een invloedrijke positie in de lakenhandel of de brouwerij een voorwaarde? Bood - na de stichting van de universiteit - een academische opleiding een opstap? Of hielp het om een 'goed' huwelijk te sluiten? Hoe kwam je als 'nieuweling' op het pluche terecht? In geen enkele Hollandse stad is het proces van het verdelen, het verkrijgen en behouden van de bestuurlijke macht zo grondig onderzocht als in Leiden. Dit boek trekt een aantal lange historische lijnen waardoor we een goed beeld krijgen van de sleutels tot de macht.

2003, 83 pag., 38 ill. in zw, pb
ISBN 978-90-74310-98-7
€7.50

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All