Disco 2

Een moderne leergang Latijnse taal en cultuur

Caroline Fisser en Pim Verhoeven

Disco is een innoverende methode waarin de leerlingen actief worden betrokken bij het leerproces. Deze methode, die zelfstandig werken en leren bevordert, is flexibel te gebruiken en biedt bovendien toetsmateriaal en verdiepingsmateriaal voor snelle leerlingen. In elke les zijn twee Latijnse teksten opgenomen, die in een historisch kader zijn geplaatst; de laatste les van Disco 2 is gewijd aan de Romeinen in Nederland. Disco sluit geheel aan bij de eisen die de vernieuwde Tweede Fase aan de leerlingen stelt en bereidt hen daar optimaal op voor. De grammaticastof van Disco 2 complementeert de stof zoals die is opgenomen in de Minimum-lijst van de CEVO (2002). Om de drie/vier lessen wordt een overzicht van de grammatica aangeboden. Daarnaast wordt in elke les ook veel aandacht besteed aan vertaaldidaktiek. Achterin het boek is na de grammatica van deel 1 een alfabetisch lijst van basiswoorden opgenomen.

2005, 160 pag., 93 ill. in fc, pb
ISBN 978-90-5997-015-1
€24.50

In winkelwagentje:


Copyright © 2017 Primavera Pers | Development Zen4All