Min Chen

Min Chen (1977) werkte aan zijn promotieonderzoek te Leiden. Vervolgens was hij Visiting Scholar aan de University of Victoria (Canada). Tegenwoordig doceert hij Engelse taal en Vergelijkende Literatuurstudies aan Hangzhou Normal University (China). Hij is ook werkzaam als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Met prof. dr. Mineke Schippers redigeerde hij het boek Chinese Creation and Origin Myths (2011).