Cyp Quarles van Ufford

Jhr. Dr. Cyp Quarles van Ufford studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en promoveerde aldaar in 1972 op een proefschrift over Amsterdamse architectuur- en decoratieontwerpen uit de achttiende eeuw. Hij was achtereenvolgens werkzaam als adjunct-conservator bij de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam, wetenschappelijk hoofdmedewerker van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Utrecht en directeur van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen te Arnhem.