Presentatie Rijnland

Afgelopen woensdag is het boek Rijnland in de donkere eeuwen, geschreven door Freek Lugt, gepresenteerd in de openbare bibliotheek te Oegstgeest. Het boek behandelt de geschiedenis van Rijnland vanaf de vorming ervan, zo’n zesduizend jaar geleden, tot aan het ontstaan van het graafschap in ca. 1000 n.Chr.

De eerste exemplaren gingen naar Rogier van der Sande (dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland) en Emile Jaensch (burgemeester van Oegstgeest).