Geleerdheids zetel. Hollands Roem!

Het literaire leven in Leiden 1760-1860

By Rick Honings

In stock

‘Geleerdheids zetel, Hollands roem!’ zo noemde Willem Bilderdijk de Sleutelstad in zijn gedicht ‘Afscheid aan Leyden’ uit 1827.

Het was een treffende typering. Leiden was tussen 1760 en 1860 een centrum van culturele activiteit. Na de bloeiperiode van de late zestiende en vroege zeventiende eeuw was de stad een minder prominente plaats gaan innemen, maar in de tweede helft van de achttiende eeuw vond er een heropleving plaats. Dat was mede te danken aan de oprichting van twee belangrijke literaire genootschappen: de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en Kunst wordt door arbeid verkreegen. Behalve Bilderdijk woonden en werkten in de stad ook andere bekende auteurs, zoals Nicolaas Beets (Hildebrand), Johannes Kneppelhout (Klikspaan) en François Haverschmidt (Piet Paaltjens). Er waren dichtgenootschappen, leesgezelschappen en leesbibliotheken en de Schouwburg, de vele boekverkopers en de tijdschriften droegen bij aan het literaire klimaat.

Dit boek laat zien hoezeer de letterkunde verweven was met historische gebeurtenissen zoals de strijd tussen patriotten en prinsgezinden, de buskruitramp, de Belgische Opstand en de revolutie van 1848.

Paperback, 2011, 160 pp., 160 ill., 40 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-114-1

Geleerdheids zetel. Hollands Roem!

19.50

Add to cart

Newsletter

Subscribe for more information about Primavera Pers. The newsletter is sent at most once a month.