De Leidse Lustwarande

Geschiedenis van tuinkunst bij kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600-1800

By Henk Rijken

In stock

In de Gouden Eeuw, toen Leiden een welvarende en grote stad was, verrezen in de naburige duin- en bosgebieden talrijke buitenplaatsen.

Henk Rijken onderzocht de tuinen van ruim zeventig buitenplaatsen, waarvan de grond nu binnen de gemeentegrenzen van o.a. Katwijk, Wassenaar, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude valt. Naast de tuinarchitectuur behandelt hij de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de buitenhuizen zelf.

Deze uitgebreide en rijk geïllustreerde studie is niet alleen in regionaal-historisch opzicht van belang; door het grote aantal tuinen dat wordt beschreven levert Rijken ook een bijdrage aan de geschiedschrijving van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur.

Hardcover, 2005, 424 pp., 350 ill.

ISBN 978-90-5977-018-2

De Leidse Lustwarande

19.50

Add to cart

Newsletter

Subscribe for more information about Primavera Pers. The newsletter is sent at most once a month.