Marijke Harberts (1934-2020)

Eind maart is auteur Marijke Harberts overleden. Zij studeerde Nederlands aan de Universiteit Leiden. Ze was lid van de in 1968 opgerichte feministische actiegroep Man Vrouw Maatschappij. Haar eerste boek verscheen in 1974, Eerlijk gezegd. Interviews met vrouwen, waarin zij vrouwen aan het woord liet die binnen de samenleving een onzichtbare positie hebben, zoals een werkster, een vissersvrouw en een boerin. Als lid van de MVM maakte zij ook kennis met één van de oprichters, Joke Smit (1933–1981), over wie zij het boek Afscheid van Joke Smit (1987) schreef.

In 1993 verscheen haar eerste roman. Doezamand baseerde zij deels op haar eigen ervaringen als lid van de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL). De hoofdpersoon is Karin van Dam, een meisje dat zich in 1955 inschrijft voor een studie Klassieke Talen in Leiden. Het is het enige boek dat het milieu van de vrouwelijke studenten in de jaren vijftig van binnenuit beschrijft. Het was lange tijd niet meer in druk; vanwege het historisch belang van het boek vroegen wij aan Marijke of we het opnieuw mochten uitgeven. Dat vond zij prima en de nieuwe editie, verrijkt met unieke foto’s van het vrouwelijke studentenleven uit die tijd, is vorig jaar verschenen.

Marijke trouwde met Frans Oort, hoogleraar wiskunde aan de Universiteit Leiden. Samen kregen zij drie kinderen. Na haar echtscheiding was ze werkzaam als docente Nederlands in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Over haar schoolervaringen schreef zij columns in het dagblad Trouw, die later in gebundelde vorm zijn gepubliceerd onder de titel Doe effe normaal, juf (2000). Later verschenen twee gedichtenbundels: De dingen zijn gebleven (2011) en Misschien een toverhazelaar (2018).

Minder bekend is dat Marijke actief lid was van roeivereniging De Amstel en dat ze hield van langeafstandswandelingen, fietsen en zwemmen. Onvermoeibaar werkte zij ook door als schrijver. Haar laatste boek, Oorlog en bevrijding in Den Haag. Herinneringen van een kind, verscheen kort na haar plotselinge overlijden ten gevolge van het coronavirus. In een kaartje verzonden kort voor haar dood schreef zij dat ze een mooi leven heeft gehad, met lieve mensen om haar heen.

Foto: Martijn Oort Photography.