Manuscript indienen

Heeft u een voorstel voor een project of een goed idee? Bel ons op 071-5144482 of stuur een bericht waarin u kort uiteenzet wat u voor ogen staat, aangeeft wat de omvang is en voor welke doelgroep u de tekst geschreven hebt.