Behoedzaam bestuur

Twee eeuwen provincie Zuid-Holland

Door Roel Pots (redacteur), Nico Randeraad (redacteur)

Op voorraad

Van de drie bestuurslagen – rijk, provincie en gemeente – is de provincie de minst bekende. Dit boek wil daar verandering in brengen door acht historici aan het woord te laten over de geschiedenis van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland, de dichtst bevolkte en economisch krachtigste provincie van ons land. Zij laten zien wat het provinciaal bestuur van Zuid-Holland van 1814 tot nu concreet heeft gedaan.

Naast de uitvoering van taken op het gebied van de waterstaat en de ruimtelijke ordening, faciliteerde de provincie allerlei publieke en particuliere organisaties, in de vorm van toezicht, advies, overleg, coördinatie en bemiddeling. Op die manier, zo tonen de auteurs aan, heeft het provinciaal bestuur wezenlijk bijgedragen aan de inrichting van Zuid-Holland en aan het soepel functioneren van het Nederlandse staatsbestel.

Het boek bevat de volgende hoofdstukken:

Inleiding: Nico Randeraad - Politiek en bestuur: Nico Randeraad - Toezicht: Nico Randeraad - Ruimtelijke ordening: Harm Kaal - Waterstaat: Willem van der Ham Economie: Stefan Couperus - Cultuur: Roel Pots - Zorg: Paul van Trigt - Conclusie: Nico Randeraad en Dirk Jan Wolffram

De beeldkaternen: De provincie in kaart, Van Uniform tot huisstijl, De vergaderende provincie, Werken in de buitendienst, Werken op kantoor, De gekozen provincie, Het provinciebestuur en de burger.

Hardcover, 2014, 408 blz., 380 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-173-8

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.