Beknopt biografisch lexicon

van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers, et cetera

Door Pieter Groenendijk

Op voorraad

Voor de samenstelling van dit lexicon over de periode ca. 1350 tot ca. 1720 is gebruik gemaakt van zo’n 1300 kunsthistorische publicaties.

Het boek bevat biografische gegevens van ruim 8.500 schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers etc. uit de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden. Van iedere kunstenaar zijn – voor zover bekend – de volgende gegevens opgenomen: achternaam, voornamen, geboorteplaats en -datum, plaats van overlijden en sterfdatum, beroep en de relevante voorstellingscategorieën.

Daarnaast zijn er gegevens over leermeester(s), over ouders, broers en zusters (voor zover ook kunstenaar), plaatsen waar gewerkt is, schilder- of kunstenaarsschool waartoe de kunstenaar heeft behoord, leerlingen en tenslotte invloed op het werk van andere kunstenaars. Elk lemma sluit af met een verwijzing naar de bronnen.

Het lexicon bevat tevens lijsten van vrouwelijke kunstenaars uit deze periode, schildersleerlingen, diverse stambomen, en een lijst met de bijnamen van de schildersbent in Rome. In het glossarium zijn veelgebruikte woorden vertaald in het Engels, Frans en Duits.

Uitgave in eigen beheer, distributie Primavera Pers; de laatste exemplaren.

Hardcover, 2008, 872 blz.

ISBN 978-90-90232-065

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.