Beroepen op tegels 1620 - 2000

Door Jan Pluis

Op voorraad

Deze publicatie behandelt tegels en tegeltableaus waarop beroepen en ambachten zijn afgebeeld. Het accent ligt op tegels uit Friesland en Utrecht uit de negentiende en twintigste eeuw.
De bloeitijd van tegels met beroependecors valt in de zeventiende eeuw, en wel in de periode 1620 tot 1680. Na 1680 verdwijnen de beroepentegels uit beeld en domineren tegels met landschappen, herders, kinderspelen, Bijbelse voorstellingen en ornamentele decors. Pas in de negentiende eeuw worden er, als gevolg van de belangstelling voor de kunst en cultuur van de zeventiende eeuw, weer tegelseries met beroepen gemaakt. Omstreeks 1870 komen bij de tegelbakkerijen in Friesland en de tegelfabrieken in Utrecht tegelseries met beroepen in productie. Voor de voorstelling werd vaak teruggegrepen op Oudhollandse decors, prenten en schilderijen. Jan Pluis geeft in deze publicatie per fabriek een overzicht van de series. De vele afbeeldingen omvatten, naast de beroepentegels zelf, ook bewaard gebleven sponsen en beeld¬materiaal dat als voorbeeld voor de beroependecors kan hebben gediend.

Paperback, 2023, 156 blz., ca. 700 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-390-9

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.