Catullus

De complete gedichten

Door Catullus, Ype de Jong (vertaler), Frits Naerebout (inleiding)

Op voorraad

Na dertig jaar is er weer een Nederlandse vertaling van de volledige werken van de Romeinse dichter Catullus beschikbaar.

Over de persoon en het leven van de dichter Catullus is niet veel bekend. Algemeen neemt men aan dat hij leefde van 84 tot 54 v.Chr. In zijn relatief korte leven produceerde hij een groot aantal gedichten. Een grote rol in de gedichten van Catullus speelt een vrouw die hij Lesbia noemt en voor wie hij een hartstochtelijke liefde opvatte. Catullus’ kwaliteiten als dichter komen vooral in de carmina maiora tot uiting, die beduidend langer zijn dan de overige gedichten. Een deel van die andere gedichten valt op door het in onze ogen banale karakter en grove taalgebruik. Maar deze gedichten sloten in de oudheid aan bij de zogenaamde urbanitas, de smaak van de stedelijke elite van Rome.

In dit boek zijn zowel de oorspronkelijke Latijnse tekst als de Nederlandse vertaling opgenomen. In zijn vertaling is Ype de Jong zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke Latijn gebleven. Hij heeft daarbij gekozen voor een vertaling in jamben, waarbij hij niet heeft vastgehouden aan een vast aantal lettergrepen per vers, omdat je in het Nederlands in de regel meer woorden nodig hebt om iets uit te drukken dan in het elegante Latijn.

De inleidende materie, waaronder een bijdrage van Frits Naerebout, samen met de uitgebreide aantekeningen en overige uitleg, maken dit boek voor een heel brede groep geïnteresseerden toegankelijk.

Voor de Nederlandstalige markt is dit boek de definitieve editie van Catullus’ werk.

Waardering voor Catullus

Robert Duthoy schreef in Hermes (september, 2018): “Met deze uitgangspunten als maatstaf mag deze vertaling als geslaagd beschouwd worden. Voor wie Latijn kent en de originele tekst (te vinden op de naastliggende pagina) lijn per lijn wil begrijpen is deze vertaling bijzonder geschikt. (…) Het bijzonder verzorgd en keurig uitgegeven boek eindigt met een register en een selectieve bibliografie.”

Voor NBD Biblion schreef Bernard Huyvaert (2018): “Het boek zal dus de Latinist aanspreken die zich wil verdiepen in de bekendste van de zogenaamde poetae novi (‘nieuwe dichters’), maar ook een breed publiek dat in vertaling wil kennismaken met een van de origineelste Latijnse dichters.”

Joeri Facq schreef in Prora 23.3 (2018), het driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen: “Catullus is al eerder in het Nederlands vertaald, maar deze recente uitgave van Primavera Pers is wellicht de beste die in onze taal is verschenen.”

Hardcover, 2018

ISBN 978-90-5997-255-1

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.