De verovering van de internationale kunstmarkt door de zeventiende-eeuwse schilderkunst

Enkele studies over de verspreiding van Hollandse schilderijen in de eerste helft van de achttiende eeuw

Door Everhard Korthals Altes

Op voorraad

Dit boek behandelt de internationale verspreiding van Hollandse Meesters in de eerste helft van de achttiende eeuw. In deze periode begonnen buitenlandse collectioneurs massaal Hollandse stukken te kopen op de kunstmarkt.

De auteur toont aan de hand van goed gedocumenteerde voorbeelden aan hoe de Hollandse stukken in buitenlandse verzamelingen terechtkwamen, welke de artistieke voorkeuren waren en welke invloeden nog meer speelden bij het samenstellen van collecties. Vrijwel alle behandelde kunstwerken zijn afgebeeld.

Bekroond met de Karel van Manderprijs 2009.

Paperback, 2003, 344 blz., 122 ill.

ISBN 978-90-5997-004-5

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.