De pottenbakkers van Gouda (1570-1940)

en hun betekenis voor de geschiedenis van de Nederlandse keramiek

Door Adri van der Meulen, Paul Smeele

Op voorraad

In Gouda bloeide gedurende ruim 350 jaar het pottenbakkersambacht.

Dat de Goudse industrie al die eeuwen wist te overleven kwam door een aantal factoren. Allereerst leverde Gouda een kwaliteitsproduct. Verder zorgde de Goudse tabakspijpenindustrie voor een constante financiële basis: de pijpen werden in de ovens van de pottenbakkers gebakken.

De Goudse industrie wist zich ook aan te passen aan nieuwe vragen vanuit de markt. Tegen het eind van de achttiende eeuw, toen het economisch klimaat verslechterd was, schakelden de Goudse pottenbakkers massaal over op de namaak van Frankforter potten. Gouda wist hiermee ruim honderd jaar lang succesvol te blijven.

De kleinere kunstaardewerkfabrieken die tussen 1920 en 1940 worden opgericht zijn veelal gesticht door werknemers van de oude pottenbakkerijen en daarmee sluit de productie van het Goudse kunstaardewerk aan op de eeuwenlange Goudse keramische traditie.

Dit boek beschrijft de rijke geschiedenis van het Goudse pottenbakkersambacht. Uitvoerig archiefonderzoek ligt ten grondslag aan de boeiende en ruim geïllustreerde geschiedschrijving van deze voor Gouda zo belangrijke industrie.

Hardcover, 2012, 296 blz., 255 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-129-5

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.