De staat koopt kunst

De geschiedenis van de collectie 20ste-eeuwse kunst van het ministerie van OCW 1932-1992

Door Fransje Kuyvenhoven

Op voorraad

Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) - achtereenvolgens CRM, WVC en OCW geheten - verwierf tussen 1932 en 1992 ca. 29.000 kunstwerken uit de 20ste eeuw. De werken worden beheerd door het Instituut Collectie Nederland (ICN).

Dit boek beschrijft hoe deze bijzondere collectie tot stand is gekomen. De auteur heeft onderzocht welke personen de aankopen deden, wat de rol van hun netwerk was, of zij voorkeur hadden voor een bepaalde stijl of thematiek, hoe hoog het beschikbare budget was, waar de kunstwerken werden gekocht en voor welke locatie ze bestemd waren.

Tot slot maakt Kuyvenhoven de balans op van zestig jaar rijksaankoopbeleid moderne kunst. Daarbij komt zij tot enkele opmerkelijke conclusies, onder andere ten aanzien van de periode 1940-1945. De diverse bijlagen met namen van leden van aankoopcommissies, adviesorganen, publicaties etc. bevatten een schat aan gegevens.

Paperback, 2007, 411 blz., 150 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-053-3

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.