Deugd en moraal

De diepere betekenis van zeventiende-eeuwse verhalende voorstellingen

Door Ineke Wolf

Op voorraad

Dit boek is het resultaat van een boeiende combinatie van ‘klassiek’ iconografisch onderzoek en technisch onderzoek. Dat laatste is opmerkelijk: techniek speelt al ruim honderd jaar een belangrijke rol in stilistisch onderzoek, maar behoort nog niet tot de gebruikelijke instrumenten van de iconograaf. Deze uitgave laat echter zien dat technisch onderzoek en met name infraroodreflectografie wel degelijk aanwijzingen kan opleveren die van belang zijn voor iconografische analyse. Fotografische technieken kunnen details aan het licht brengen, die inzicht bieden in het maakproces en daarmee helpen bij het aanscherpen van de interpretatie.

Aan de hand van zeven case studies, waarin telkens een of meerdere zeventiende-eeuwse schilderijen centraal staan, gaat de auteur op zoek naar verborgen betekenissen in zeventiende-eeuwse verhalende voorstellingen.

Ineke Wolf (1951) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek is vooral gericht op de iconografie van Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw. Zij publiceerde diverse artikelen in het tijdschrift Oud Holland en droeg bij aan de catalogus bij de tentoonstelling Winter Tales in het Kunsthistorisches Museum in Wenen (2011-2012).

Paperback, 2023, 224 blz., ca. 220 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-402-9

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.