‘Het eiland van vuurrazernij’

De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse literatuur

Door Rick Honings

Op voorraad

‘Het eiland van vuurrazernij’. Met die woorden typeerde Louis Couperus de Krakatau. Tijdens zijn rondreis door Indonesië wilde hij de beroemde vulkaan met eigen ogen zien en hij schreef erover in Oostwaarts (1923). Veertig jaar daarvoor, op 27 augustus 1883, was de vulkaan in alle hevigheid uitgebarsten. De kracht van de eruptie was ongekend en veroorzaakte tientallen meters hoge tsunami’s die de kusten overspoelden, met tienduizenden doden tot gevolg.

De Nederlandse bevolking was hevig geschokt door de vreselijke ramp die haar kolonie had getroffen. Op verschillende plaatsen werden literaire liefdadigheidsactiviteiten georganiseerd,waaraan schrijvers van naam en faam meewerkten. Omdat de ramp tot de verbeelding sprak, heeft die ook zijn sporen nagelaten in jeugdboeken. Dit boek gaat over de verwerking van de ramp in de Nederlandse literatuur in het licht van het koloniale verleden.

De negenentwintigste Bert van Selm-lezing is op 3 september 2020 te Leiden uitgesproken door Rick Honings. De Bert van Selm-lezing is een jaarlijks terugkerende lezing ter nagedachtenis van de boekhistoricus Bert van Selm († 17 april 1991). De lezing is een initiatief van de opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden.

Rick Honings (1984) is sinds 2020 Scaligerhoogleraar Bijzondere Collecties en verbonden aan het Leiden University Centre for the Arts in Society (lucas). Zijn onderzoek richt zich op de Nederlandse literatuur en cultuur van de achttiende en negentiende eeuw en op de Indische letterkunde.

Paperback, 2020, 64 blz., 34 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-321-3

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.