Griekse democratie

Democratische politiek in het klassieke Athene

Door Frits Naerebout

Op voorraad

Het democratisch ideaal is in gevaar, zo horen we dezer dagen. Maar waar komt dat gevaar vandaan? Van de kant van vermeende ‘vijanden van de democratie’? Of van de kant van degenen die zeggen de democratie te verdedigen? Om ons hierover een oordeel te kunnen vormen, moeten we minstens weten wat democratie eigenlijk is. Een van de manieren om dat te weten te komen, is kennis verwerven van het verleden.

‘Democratie’ is een Grieks woord. Hebben de Grieken de democratie ‘uitgevonden’? In hoeverre lijkt onze huidige democratie nog op de staatsvorm zoals de Grieken die in de vijfde en vierde eeuw voor Christus ontwikkelden? Wat kunnen we van de vergelijking leren?

In Griekse democratie wordt een helder beeld gepresenteerd van wat democratie in het oude Griekenland inhield en hoe een democratisch staatsbestel tweeëneenhalfduizend jaar geleden functioneerde. Maar ook confronteert de auteur de antieke en moderne democratie met elkaar, teneinde de lezer te prikkelen om na te denken over een staatsvorm die we kennelijk in meerderheid toejuichen en koesteren, maar die we te vaak als vanzelfsprekend zien. Griekse democraten én antidemocraten houden ons daarbij een spiegel voor.

Waardering voor Griekse democratie

Jeff Abbeel, website van de VVLG, schreef: “Dit boek is een herziene versie van de uitgave van 2005, waarbij de auteur uitdrukkelijk rekening houdt met de suggesties van de toenmalige recensenten, zoals hij aangeeft in zijn voorwoord. (…) De woordenlijst en de index zijn twee aanwinsten die ik gevraagd had in mijn recensie van 2005. Ze maken het boek ook toegankelijk voor mensen met een algemene culturele belangstelling die geen gymnasium of klassieke talen gestudeerd hebben.”

Robert Duthoy schreef in Hermes (64.22; september 2018): “Voor wie wat meer over de Atheense democratie wil weten is de lectuur van dit boekje een absolute must.”

Paperback, 2015, 112 blz., 45 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-212-4

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.