Het land van Oosterzonnegloed

Sporen van Indië in negentiende-eeuwse schrijversarchieven

Door Rick Honings

Op voorraad

De laatste jaren staat het Nederlandse koloniale verleden in Indië volop in de belangstelling. Het proces waarin Nederland in het reine probeert te komen met zijn beladen geschiedenis is in volle gang. Wat kunnen schrijversarchieven ons leren over dat koloniale verleden?

In de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden worden de nalatenschappen bewaard van auteurs als Willem Bilderdijk, Nicolaas Beets en François HaverSchmidt, die sporen bevatten van de Nederlandse aanwezigheid in ‘de Oost’.

In deze oratie gaat de meeste aandacht uit naar Nicolaas Beets. Diens zoon Dirk vertrok in 1875 naar Batavia, waar hij ruim vijfentwintig jaar zou blijven. Er ontspon zich een levendige briefwisseling tussen vader en zoon. Waarover schreven zij elkaar? Wat komen we te weten over het leven dat Dirk in Indië leidde en de gedachten en gevoelens die hij daarover had? Wat waren zijn blinde vlekken en wat leert ons dat over de toenmalige koloniale opvattingen?

Paperback, 2021, 72 blz., 41 ill. in kleur

ISBN 9789059973480

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.