De Leidse Lustwarande

Geschiedenis van tuinkunst bij kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600-1800

Door Henk Rijken

Op voorraad

In de Gouden Eeuw, toen Leiden een welvarende en grote stad was, verrezen in de naburige duin- en bosgebieden talrijke buitenplaatsen.

Henk Rijken onderzocht de tuinen van ruim zeventig buitenplaatsen, waarvan de grond nu binnen de gemeentegrenzen van o.a. Katwijk, Wassenaar, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude valt. Naast de tuinarchitectuur behandelt hij de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de buitenhuizen zelf.

Deze uitgebreide en rijk geïllustreerde studie is niet alleen in regionaal-historisch opzicht van belang; door het grote aantal tuinen dat wordt beschreven levert Rijken ook een bijdrage aan de geschiedschrijving van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur.

Hardcover, 2005, 424 blz., 350 ill.

ISBN 978-90-5977-018-2

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.