Pauwenogen

Door Rudi Ekkart, Claire van den Donk

Op voorraad

In de loop der eeuwen zijn vele Nederlandse collecties van familieportretten uiteen gevallen. Sommige zijn in bruikleen of eigendom ondergebracht bij musea of bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; collecties die in de familie zijn gebleven, zijn vaak klein van omvang.

De collectie Pauw van Wieldrecht mag dan ook met recht een unieke verzameling familieportretten heten. De verzameling, die is opgebouwd door telgen van de Delftse tak van de familie Pauw, omvat maar liefst 127 schilderijen en tekeningen, die alle in het catalogusdeel van deze publicatie zijn opgenomen. De familie gaf in de loop der eeuwen portret-opdrachten aan belangrijke schilders als Samuel van Hoogstraten (acht portretten), Michiel van Mierevelt (twaalf portretten), Nicoales Maes (twee portretten), Gerard ter Borch (twee porttetten), Constantijn Netscher (elf portretten), Jan Verkolje (drie portretten), Jan Willem Pieneman (twee portretten), Johann Georg Schwarzte (zes portretten). Het boek bevat daarnaast een aantal hoofdstukken waarin de geschiedenis van de collectie wordt beschreven en vele portretten afzonderlijk worden besproken.

De basis voor de collectie werd gelegd in de zeventiende eeuw en in de eeuwen die volgden is de verzameling doelbewust en systematisch uitgebreid. Dit boek maakt op basis van kunsthistorisch en historisch onderzoek duidelijk hoezeer alle afzonderlijke portretten onderdeel zijn van één geheel. Het is daarmee niet alleen een boeiend kunsthistorisch verhaal, maar ook een pleidooi voor de instandhouding van dit unieke ensemble.

Hardcover, 2023, 232 blz.

ISBN 9789059974021

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.