Perspectief, verbeelding en pragmatisme

Schrijfsters in het publieke debat

Door Odile Heynders

Op voorraad

De zevenentwintigste Bert van Selm-lezing is op 6 september 2018 te Leiden uitgesproken door Odile Heynders. Zij neemt in deze lezing de positie van vrouwelijke intellectuelen in het Nederlandse debat onder de loep.

Heynders vertelt dat schrijfsters in de publieke ruimte verschillende rollen op zich nemen: “van standpuntbepaler, ervaringsdeskundige of expert tot mediator en commentator. Het auteurschap stelt in staat tot het benoemen en kritisch doorzien van menselijke verhoudingen en sociale omstandigheden. Daarbij maakt het natuurlijk veel uit in welke politieke context een auteur spreekt. Schrijvers zijn publieke figuren, soms zelfs celebrities, en juist vanuit die zichtbare profilering kunnen zij zich positioneren in het publieke debat.”

De Bert van Selm-lezing is een jaarlijks terugkerende lezing ter nagedachtenis van de boekhistoricus Bert van Selm († 17 april 1991). De lezing is een initiatief van de opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. De Bert van Selm-commissie, tevens redactie van de reeks, wordt gevormd door Wim van Anrooij, Rick Honings en Lotte van den Bosch (studentlid).

De reeks wordt gesponsord door de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (Leiden), Stichting Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen (Leiden), Gerard Post van der Molen (Ruurlo) en Ton Croiset van Uchelen (Maarssen).

Geniet, 2018, 44 blz.

ISBN 978-90-7853119-7

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.