De prijs voor Leidens Ontzet

Waterbeheer rond 1574

Door Milja van Tielhof

Op voorraad

In de zomer van 1574 werd een groot deel van het Zuid-Hollandse platteland 2019 onder water gezet ten behoeve van het ontzet van Leiden. Deze inundatie was enorm schadelijk voor het waterbeheer. De Hollandse waterschappen hadden het al jaren moeilijk door uiteenlopende problemen, zoals bodemdaling, de grote Allerheiligenvloed van 1570 en het uitbreken van een burgeroorlog in 1572. Milja van Tielhof gaat tijdens de 3 Oktoberlezing na hoe het hoogheemraadschap van Rijnland – waarvan Leiden de “hoofdstad” was – de chaos, politieke verdeeldheid en destructie van de jaren zeventig van de zestiende eeuw overleefde.

Milja van Tielhof is senior onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Amsterdam. Ze doet vooral onderzoek naar de geschiedenis van waterbeheer en drinkwatervoorziening in de vroegmoderne tijd. Over het waterbeheer in Rijnland publiceerde zij onder meer samen met Petra J.E.M. van Dam: Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (Utrecht 2006). Momenteel schrijft zij een boek over de vraag hoe belanghebbenden, zoals boeren en stedelijke grondbezitters, participeerden in het Nederlandse waterbeheer tussen 1200 en 1800.

Paperback, 2019, 32 blz.

ISBN 987-90-5997-297-1

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.