Sprekende namen

Over Nederlandse voornamen, achternamen, plaatsnamen en straatnamen

Door Marijke Mooijaart

Op voorraad

Namen gebruiken we elke dag: we roepen elkaar, we geven ons adres op, we zoeken uit waar de bus stopt. Voornamen, achternamen, straatnamen en plaatsnamen – we staan er meestal niet bij stil. Maar soms vragen we ons af: hoe zit dat eigenlijk met zo’n naam? Waarom krijgt een kind juist die voornaam en geen andere? Waarom raken sommige namen in (of juist weer uit) de mode? Hoe komt het dat de straatnamen van nu afwijken van die van honderd jaar geleden? Hoe komen we van plaatsnamen tot nieuwe gemeentenamen? Wiens achternaam moeten of mogen (huwelijks)partners voeren en hoe zit dat met hun kinderen?

Dit boek beschrijft met veel voorbeelden en illustraties hoe tradities en gewoonten bij de naamgeving in de loop van de tijd veranderen en per streek of leefgemeenschap verschillen. Het laat bovendien zien dat namen een stuk cultuurgeschiedenis weerspiegelen. Zo ontdekken we oude landschappen in plaatsnamen, immigratiebewegingen in achternamen, godsdienstige veranderingen in voornamen en verdwenen gebouwen in straatnamen.

Marijke Mooijaart (1948) werkte en doceerde als historisch taalkundige. Ze hield zich met eigennamen bezig bij haar werk als redacteur van de historische woordenboeken van het Nederlands op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (nu Instituut voor de Nederlandse Taal) in Leiden. Als lid van de Straatnamencommissie van Leiden kwam ze via de straatnamen ook de andere typen eigennamen tegen. Ze was van 2006 tot 2023 lid van de Straatnamencommissie van Leiden.

Paperback, 2024, 116 blz., 50 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-406-7

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.