Strijd om kwaliteit

De geschiedenis van de volkshuisvesting in de regio Leiden

Door Cor Smit

Op voorraad

Krotten waren er genoeg, maar een fatsoenlijke woning kon een hardwerkende arbeider begin twintigste eeuw niet krijgen. Als reactie op de wantoestanden op de woningmarkt ontstonden er woningbouwverenigingen. De kwaliteit van het wonen was van meet af aan de inzet van de corporaties, zowel in Leiden als in de omringende gemeenten.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de volkshuisvesting in Leiden én de Leidse regio. De nadruk ligt op de sociale woningbouw en de ontwikkeling van de vele corporaties die deze regio heeft gekend. In deze geschiedschrijving nemen de mensen die de corporaties vorm en inhoud hebben gegeven een centrale plaats in: de bestuurders, de medewerkers en natuurlijk de bewoners, die optreden als lid, huurder, wijkbewoner en actievoerder.

Strijd om kwaliteit beschrijft de geschiedenis van corporaties in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Deel 18 in de Leidse Historische Reeks.

Paperback, 2006, 280 blz.

ISBN 978-90-5997-038-0

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.