Tot cieraet ende aensien deser stede

Arent van 's-Gravesande, architect en ingenieur, ca. 1610-1662

Door Guido Steenmeijer

Op voorraad

Arent van ’s-Gravesande was een van de belangrijkste bouwmeesters van de Republiek. Hij was het grootste deel van zijn carrière, tussen 1638 en 1655, actief als stadsarchitect van Leiden. In deze periode kwamen zijn voornaamste werken tot stand: de Marekerk, de Lakenhal, het Hofje van Brouchoven en de Doelenpoort. Voor en na zijn verblijf in de Sleutelstad was hij werkzaam in vergelijkbare functies in Den Haag en Middelburg. Bovendien hield hij er lange tijd een bloeiende particuliere architectenpraktijk op na.

De auteur besteedt ook aandacht aan een aspect van Van ‘s-Gravesandes werk, waarover tot nu toe vrijwel niets bekend was. Als stadsarchitect was Van ‘s-Gravesande namelijk ook verantwoordelijk voor de openbare werken, van reiniging en openbaar groen tot waterbeheer, stadsuitleg en zelfs geschut. Daarnaast gaat Steenmeijer uitgebreid in op Van ’s-Gravesandes classicistische bouwtrant en ontwerpmethodiek en werpt hij nieuw licht op de rol van de opdrachtgever in de totstandkoming van architectuur in de Gouden Eeuw.

Hardcover, 2005, 358 blz., 179 ill., 34 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-010-6

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.