Tussen kunst en publiek

Een beeld van de kunstkritiek in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw

Door Annemiek Ouwerkerk

Op voorraad

Dit boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de kunstkritiek in de eerste helft van de negentiende eeuw. De vroegste beschrijvingen van eigentijdse kunst hebben het karakter van neutrale verslagen, maar na verloop van tijd laten critici de aanvankelijk zo gekoesterde onpartijdigheid varen en ontstaan er levendige discussies.

Het boek is breed opgezet en bespreekt de reacties op beeldende kunst, de schrijvers over kunst, de organisatoren van het kunstleven, de vorming en opvoeding van een publiek en de receptie bij de verschillende lagen uit dat publiek. Een min of meer op zichzelf staand gedeelte is gewijd aan de iconografie van de kritiek. Kunstenaars slaan in hun eigen media – vaak op zeer overtuigende wijze – terug naar hun critici.

Tot slot is een uitgebreide Bronnenbibliografie opgenomen van de moeilijk toegankelijke catalogi van de tentoonstellingen van levende meesters en de kunstkritieken daarover uit de vroeg-negentiende-eeuwse tijdschriften.

Paperback, 2003, 272 blz., 80 ill.

ISBN 978-90-5997-002-1

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.