Tussen Lumey en Oranje

Leiden en de opstand van 1572

Door Judith Pollmann,

Op voorraad

In Leiden vinden we het vanzelfsprekend: natúúrlijk vocht Leiden aan de kant van de prins van Oranje en de Watergeuzen. Maar in 1572 had dat er nog om gespannen. In 2022 herdenkt Leiden samen met veel andere gemeenten de gebeurtenissen in het jaar 1572, het jaar waarin de watergeuzen Den Briel innamen, en Leiden en de Hollandse steden besloten om samen te gaan werken met Oranje. In deze historische lezing verkent Judith Pollmann waarom de stad die gewaagde stap eigenlijk zette. Wat betekende dat voor de Leidenaren? Waarom leidde het tot zoveel geweld tussen en tegen de burgers? Wie had er baat bij, en wie waren de verliezers? En waar was Willem van Oranje?

Judith Pollmann is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis in Leiden en een specialist op het gebied van de Tachtigjarige Oorlog. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en is een veelgevraagd adviseur en spreker voor nationale musea en media. In 2022 publiceerde zij samen met Raymond Fagel het boek 1572. Burgeroorlog in de Nederlanden.

Paperback, 2022, 32 blz., 8 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-379-4

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.