Van heinde en verre

Nieuwe Leidenaren door de eeuwen heen

Door Cor Smit

Op voorraad

Over migratie en integratie wordt vandaag de dag veel en vaak fel gediscussieerd. Hoe eigentijds deze fenomenen ook lijken, ze zijn bepaald niet nieuw. Veel Hollandse steden hebben hun eigen, vaak eeuwenlange geschiedenis van nieuwkomers.

In Van heinde en verre vertelt Cor Smit hoe in de loop der eeuwen talloze vreemdelingen naar Leiden kwamen; uit de omringende landen maar ook van ver weg, als enkeling of met honderden tegelijk, sommigen arm, anderen rijk. Cor Smit beschrijft hoe zij in Leiden terecht kwamen en op welke manier ze een plaats vonden in de stad. Zijn verhaal begint in de vroege middeleeuwen en eindigt met de actuele situatie.

Dit rijk geïllustreerde boek bevat een dvd die het verhaal op beeldende wijze in kort bestek vertelt, met als vertrekpunt de achtergrond van een zestal Leidse jongeren. Van heinde en verre werd gemaakt in opdracht van de stichting Leiden, Stad van Vluchtelingen.

Paperback, 2009, 151 blz., 141 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-070-0

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.