Woordenboek geneeskunde en biomedische wetenschappen

Door P.L.M. Kerkhof

Beschikbaar vanaf 15.05.2020

Zesde, geheel herziene druk.

Dit woordenboek is bedoeld voor degenen die op het gebied van de biomedische wetenschappen Engelstalige leerboeken en tijdschriften ter hand nemen, dan wel gerelateerde manuscripten verzorgen voor Engelstalige uitgaven.

Gekozen is voor een praktische en bondige opzet. Indien dit nodig werd geacht, is evenwel een regel met beknopte informatie (zoals uitleg, doorverwijzing, eponiem, antoniem) toegevoegd. De opgenomen lemmata zijn geselecteerd uit het gegevensbestand van Medwise, dat een afspiegeling is van het taalgebruik binnen de diverse medische disciplines. Tevens zijn termen opgenomen die betrekking hebben op gebieden als medische besliskunde, technologie en statistiek. Daarnaast heeft de samensteller profijt gehad van zijn ruime ervaringen als universitair docent en als redactielid van het tijdschrift IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Paperback, 2020, 464 blz., ca. 16 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-310-7

Woordenboek geneeskunde en biomedische wetenschappen

24,50

Reserveren

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.