Catullus

De Complete Gedichten

Door Catullus, Ype de Jong (vertaler), Frits Naerebout (inleiding)

Beschikbaar vanaf 06.04.2018

Na dertig jaar is er weer een Nederlandse vertaling van de volledige werken van de Romeinse dichter Catullus beschikbaar.

Over de persoon en het leven van de dichter Catullus is niet veel bekend. Algemeen neemt men aan dat hij leefde van 84 tot 54 v.Chr. In zijn relatief korte leven produceerde hij een groot aantal gedichten. Een grote rol in de gedichten van Catullus speelt een vrouw die hij Lesbia noemt en voor wie hij een hartstochtelijke liefde opvatte. Catullus’ literaire kunstvaardigheid komt vooral in de carmina maiora tot uiting; een deel van de andere gedichten valt vooral op door het in onze ogen banale karakter en grove taalgebruik. Die gedichten sloten echter in de oudheid aan bij de zogenaamde urbanitas, de smaak van de stedelijke elite van Rome.

In dit boek zijn zowel de oorspronkelijke Latijnse tekst als de Nederlandse vertaling opgenomen. In zijn vertaling is Ype de Jong zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke Latijn gebleven. Hij heeft daarbij gekozen voor een vertaling in jamben, waarbij hij niet heeft vastgehouden aan een vast aantal lettergrepen per vers, omdat je in het Nederlands in de regel meer woorden nodig hebt om iets uit te drukken dan in het elegante Latijn.

De inleidende materie, waaronder een bijdrage van Frits Naerebout, samen met de uitgebreide aantekeningen en overige uitleg, maken dit boek voor een heel brede groep geïnteresseerden toegankelijk.

Voor de Nederlandstalige markt is dit boek de definitieve editie van Catullus’ werk.

Hardcover, 2018

ISBN: 978-90-5997-255-1

Catullus

35,00

Reserveren

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.