Een nacht in Pompeii

Theophile Gautiers's 'Arria Marcella'

Door Theophile Gautier, Christiaan Caspers (vertaler), Frits Naerebout (vertaler), Eric Moormann (inleiding)

Arria Marcella werd niet eerder voor een Nederlands publiek toegankelijk gemaakt. Deze uitgave plaatst de originele Franse tekst naast een Nederlandse vertaling en illustreert beide met afbeeldingen en andere relevante teksten – gedichten, dagboekaantekeningen, reisgidsfragmenten, en opgravingsverslagen – uit de achttiende- en negentiende-eeuwse Pompeii-receptie.

Voor de pers

Hieronder vindt u de “elektronische perskit” (EPK) voor dit boek. Foto’s en ander beeldmateriaal mogen gebruikt worden zolang deze maar correct worden geattribueerd.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Voor/achterkant van Een nacht in Pompeii

Persbericht

Inkijkexemplaar

Paperback, 2017, 109 blz., ca. 60 ill. in kleur

ISBN: 978-90-5997-237-7

Een nacht in Pompeii

19.50

Add to cart

Vraag een recensie-exemplaar aan