Macht, aanzien en welzijn

Nieuwelingen in het Leids stadsbestuur, 1200-1795

By Jaap Moes, Dirk Jaap Noordam

In stock

Hoe kon je als Leidse burger in de periode van omstreeks 1300 tot 1795 doordringen tot de bestuurlijke elite? Moest je van adel zijn? Was een invloedrijke positie in de lakenhandel of de brouwerij een voorwaarde? Bood - na de stichting van de universiteit - een academische opleiding een opstap? Of hielp het om een ‘goed’ huwelijk te sluiten? Hoe kwam je als ‘nieuweling’ op het pluche terecht?

In geen enkele Hollandse stad is het proces van het verdelen, het verkrijgen en behouden van de bestuurlijke macht zo grondig onderzocht als in Leiden. Dit boek trekt een aantal lange historische lijnen waardoor we een goed beeld krijgen van de sleutels tot de macht.

Deel 16 in de Leidse Historische Reeks.

Paperback, 2003, 83 pp., 38 ill.

ISBN 978-90-74310-98-7

Newsletter

Subscribe for more information about Primavera Pers. The newsletter is sent at most once a month.