Rotterdamse meesters

Twee eeuwen kunstacademie in Rotterdam: 1773-1998

By Wilma van Giersbergen

In stock

Het Rotterdamse kunstonderwijs heeft in Nederland altijd een bijzondere positie ingenomen omdat van begin af aan aansluiting werd gezocht bij bedrijfsleven en industrie. De wortels van de huidige Willem de Kooning Academie gaan terug tot 1773, wanneer een groepje kunstminnende Rotterdammers het Tekengenootschap Hierdoor tot Hooger opricht.

Tachtig jaar later, in 1851, gaat dit genootschap op in de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. In deze nieuwe fase, die loopt tot 1902, komt de nadruk te liggen op ambachtelijk beroepsonderwijs. De derde fase, van 1902 tot 1945, is een periode waarin toonaangevende docenten aan de opleiding zijn verbonden en de Academie op het gebied van kunstnijverheid internationale uitstraling krijgt. De laatste fase die Van Giersbergen beschrijft loopt van 1946 tot 1998. Trefwoorden voor deze periode zijn: democratisering, nadruk op persoonlijke ontwikkeling van de leerling, schaalvergroting en onderwijshervormingen.

Wilma van Giersbergen, werkzaam bij het Gemeentearchief Rotterdam, heeft deze complexe geschiedenis, ondanks het schaarse bronnenmateriaal dat is overgeleverd, op een heldere en boeiende manier gereconstrueerd.

Paperback, 2012, 240 pp., 270 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-120-2

Rotterdamse meesters

17.50

Add to cart

Newsletter

Subscribe for more information about Primavera Pers. The newsletter is sent at most once a month.