Nederland in last

Vijfhonderd jaar overheidsfinanciën in de Lage Landen, 1500-2000

By Victor Enthoven (editor)

In stock

De financiën van de overheid, kort gezegd de publieke inkomsten en uitgaven, kunnen worden bestudeerd vanuit verschillende disciplines: door historici, economen, sociologen, bestuurskundigen, etc. De Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën vormt een trefpunt voor deze onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Om te vieren dat de stichting dit jaar dertig jaar bestaat, verschijnt deze bundel met dertien bijdragen die de periode bestrijken van de late middeleeuwen, met verzegelde aktes, tot en met de 21e eeuw, waarin we de opkomst zien van complementaire muntstelsels, crypto’s en blockchaintechnologie.

De bijdragen in dit boek zijn chronologisch geordend, maar het onderzoek zelf laat vier benaderingswijzen of aandachtsgebieden zien: de uitgaven (waaraan geeft een overheid geld uit?), inkomsten (hoe komt de overheid aan middelen?), instituties (welke instituties zijn betrokken bij de inkomsten en uitgaven én bij het controleren van overheidsfinanciën?) en personen (wie bepalen het beleid of geven uitvoering daaraan?). De bijdragen tezamen geven een caleidoscopisch en boeiend beeld van een financiële wereld die ons allemaal aangaat.

2021, 320 pp., 34 ill.

ISBN 978-90-5997-345-9

Nederland in last

29.90

Add to cart

Newsletter

Subscribe for more information about Primavera Pers. The newsletter is sent at most once a month.